• slider image 652
  • slider image 653
  • slider image 656
  • slider image 845
  • slider image 848
:::
徐藍思 - 017會計室 | 2020-12-09 | 點閱數: 1195
  •  
    1) 10909-七美國小會計月報-列印用.pdf
:::

空氣品質AQI

Magong的即時空氣品質
2023年06月06日 17時14分
17
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染

衛星雲圖

:::

搜尋

Dr.eye 英漢字典

查單字

成語隨時背

ㄇㄚ ˇ ˇ ㄊㄨ ˊ ㄓㄤ ˇ
馬齒隨著年歲而增多,比喻年齡。徒長用以謙稱自己只是年齡增多,但學問沒有長進,事業無成。